Natur, miljø og teknologi

Vi vil dette året ha fagområdet "Natur, miljø og teknologi" som et fokusområde. Dette betyr at avdelingene på ulike måter vil jobbe med temaer innenfor dette fagområdet, i tillegg til andre aktiviteter. Det Tertitten har lyst til å arbeide med er: Bruke naturen som arena for undring og læring, utføre eksperimenter for å undre oss over naturfenomener og fysiske lover. Knerten vil bidra til at barna lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden. Vi velger å jobbe med planeter og natur i år.