Kunst, kultur og kreativitet

Vi vil dette året ha fagormådet kunst, kultur og kreativitet som et fokusområde. Dette betyr at avdelingene på ulike måter vil jobbe med temaer innenfor dette fagområdet, i tillegg til andre aktiviteter. Det Tertitten har lyst til å arbeide med er: arkitektur, design, billedkunst og dans. Men Knerten blant annet vil ha aktiviteter innefor dans, billedkunst med gjenbruks og natrumaterialer og maling med fokus på farger.