Vennskap og relasjoner

Å motarbeide mobbing er lovpålagt gjennom Rammeplanen for barnehager og FN`s barnekonvensjon. Vi ønsker å motvirke mobbing ved å ha fokus på vennskap og relasjoner. Dette fordi vi mener at det vi setter fokus på blir det mer av, og påvirker hva vi ser og hvordan vi agerer i forhold til det. Vi i barnehagen vil også at barna som slutter ikke skal gjøre det med en opplevelse av at de har blitt mobbet, eller at noen slutter med en opplevelse og holdning om at det er greit å snakke om eller oppføre seg nedsettende mot andre.