Tertitten

På Tertitten er det plass til 18 barn i alderen 3-6 år. Men som regel vil denne avdeligen bestå av 12-14 barn fra 2,5 år. Dette gjør at aktiviteter og dagen blir lagt opp ulikt ut i fra barnas behov og ønsker. Det som er viktig er at uansett alder så skal alle få lov til å prøve selv, klare selv og få følelsen av å mestre. Avdelingen er mye ute uansett vær og vind.