Knerten

På Knerten er det plass til 9 barn mellom 1-3 år. Som regel er det 1 og 2 åringene der, mens 3åringene går på Tertitten. Dagen og aktivitetene blir lagt opp etter barnas utviklingsnivå, ønsker og behov. Selv om barna ikke er så store er avdelingen mye ute. De går bla turer i skogen og der barna får øve seg på å bevege seg.