Arbeidsfilosofi

LEK

 1.     Vi finner frem lekemateriell.
 2.     Vi starter leker.
 3.     Vi utvikler barnas lek ved å gi dem innspill og inspirasjon på hvordan de kan bruke ulike lekemateriell.
 4.     Vi er med i lek der det trengs.
 5.     Vi er tilgjengelige for barna, og er der de er.
 6.     Vi fordeler oss ute og inne.
 7.     Vi ser hvem barna leker med, og hvem som faller utenfor og tar grep i forhold til dette.
 8.     Vi deler gruppa.
 9.     Vi har få leker på avdelingen slik at det blir oversiktlig for barna.
 10. Vi gir barna positivt tilbakemeldinger på god lek.

RUTINESITUASJONER

 1.     Vi har gode rutiner.
 2.     Vi har rutiner som gjør at barna må samarbeide.
 3.     Vi lar barna hjelpe hverandre og oss voksne.
 4.     Vi lar barna prøve ting selv.

KONFLIKTER

 1.     Vi lar barna som har ”verktøy” til det løse konflikter selv.
 2.     Vi stiller spørsmål og kommer med forslag til løsninger, ikke løsninger.
 3.     Vi viser barna hvordan de kan løse konflikter istedenfor å løse dem.

PLANLAGTE AKTIVITETER

 1.     Vi planlegger aktivitetene på forhånd.
 2.     Vi har gjort klart materialer og utstyr.
 3.     Vi gjør enkle avtaler med barna før vi starter, slik at de vet hva som forventes av dem og hva vi skal gjøre.
 4.     Vi har tenkt gjennom:
 •        Gruppesammensetningen
 •        Hva vi vil oppnå med denne aktiviteten
 •        På hvilken måte den fremmer vennskap og relasjoner

DOKUMENTASJON - BILDER

 1.     Vi tar bilder som er etisk forsvarlige.
 2.     Vi tar bilder som viser barna i gode situasjoner.
 3.     Vi tar bilder som viser barna i sitasjoner som fremmer vennskap og relasjoner.
 4.     Vi tar bilder av situasjoner, ikke bare ansikter.
 5.     Vi tar bilder som er naturlige.
 6.     Vi tenker gjennom:
 •        Hvorfor vi tar bildet
 •        Hva vi skal bruke det til
 •        Om vi ville likt å bli fremstilt vi nå fremstiller barnet/barna