Foreldreråd (FAU)

Om Foreldreråd sier Barnehageloven § 4: Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet er foreldrenes eget utvalg, og dere er derfor selv ansvarlig for å organisere dere og avholde møter.