Foreldresamarbeid

Barnehagen har flere samarbeidspartnere, som blant annet Krigsskolen, men den viktigste samarbeidspartneren vi har er dere foreldre. Fordi vi ønsker å ivareta barna og deres behov på best mulig måte er et åpent og godt foreldresamarbeid viktig for oss. Vårt mål er at vi og dere foreldre sammen skal gi barna de beste forutsetningene for læring og utvikling, og at vi skal kunne gi hverandre råd, støtte og konstruktive tilbakemeldinger.

Foreldresamarbeidet er både formelt, som ved:

  • foreldremøter 1-2 ganger i året (oppstartsmøte på høsten, og et temamøte på nyåret ved behov)
  • foreldresamtaler 1-2 ganger i året (en før jul, og en på våren)
  •  su-møter 1-2 ganger i halvåret, eller ved behov

Og ved uformelle møter som:                                                

  •        hente og bringesituasjoner
  •        foreldrekaffe, sommerfest og lignende.