Barn og kulde

Skal barnet være ute når det er kaldt? Hvilke temperaturer gjelder?

Det finnes ikke noe enkle svar på disse spørsmål, dette avhenger av vind, fuktighet og lufttemperaturen. Mye avhenger også av hva slags klær barn har på seg.

 

Følgende retningslinjer kan være greie å forholde seg til:

  • Det settes en grense et sted mellom minus 10-15 grader, for utelek. Men ta da også vinden i betraktning. Hvor lenge barna er ute vurderes i det enkelte tilfelle. Alt fra 1 ½  time til tre kvarter er vanlig.
  • Noen barn får tørr hud om vinteren, særlig dersom det blåser. Smør ansikt inn med fet/vannfri salve før barna går ut.