Syke barn

INNLEDNING

Denne brosjyren har som mål å gi generell informasjon om sykdom i barnehagen og felles retningslinjer i forhold til dette, både for foreldre og personalet. Heftet er laget med utgangspunkt i faglige råd fra Folkehelseinstituttet (oppdatert 2017).

Første bud er å se på barnets allmenntilstand og hvordan soving, spising og aktivitetsnivå fortoner seg. Selv om et barn er aktivt (ikke sengeliggende) og feberfri, vil det ikke nødvendigvis fungere i en hektisk barnehagehverdag. Hvis du er usikker på om barnet ditt er friskt og opplagt nok til å være i barnehagen, kan du rådføre deg med personalet eller fastlegen.Et sykt barn trenger et fang eller en seng, ekstra omsorg og ro eller legebehandling. Dette er problematisk i en barnehagesammenheng der et lite antall personale har ansvar for et stort antall barn.Ved siden av å vurdere barnets allmenntilstand, må vi videre vurdere om barnet skal være hjemme for å unngå smittespredning i barnehagen.

Syke og uopplagte barn har det best hjemme, og skal ikke være i barnehagen. Vi anbefaler at dere holder barnet hjemme en dag ekstra hvis dere er i tvil om det er friskt nok til å gå i barnehagen. Barnet kan få tilbakefall, og sykdomsperioden kan i verste fall forlenges med mange dager. Ditt barn kan være i barnehagen når det er opplagt til å være med i gruppefellesskapet, dvs. orke å delta i dagens aktiviteter, også ute.

Ved et lengre sykefravær, som må sees i forhold til hvert enkelt barn og sykdom, bør ditt barn få en myk tilvenning til barnegruppen, med kortere dager den første perioden.

 

VANLIGE SYMPTOMER

Allmenntilstand:

Forandringer i allmenntilstanden er ett av de sikre tegn på sykdom hos barn, eks:

-         Barnet virker sykt og er ikke slik det pleier å være.

-         Barnet orker ikke å sitte, men henger med hodet.

-         Barnet orker ikke å snakke.

-         Barnet orker ikke å være oppe og leke- selv i korte perioder.

-         Barnet vil ikke ta til seg væske og har nedsatt appetitt.

-         Barnet kvikner ikke til, selv når det får febernedsettende medisin.

-         Barnet sover urolig.

I utgangspunktet er det alltid barnets allmenntilstand som avgjør om barnet kan gå i barnehagen eller bør være hjemme.

 

Feber:

Barns normale temperatur kan variere. Temperatur mer enn 37,5 om morgenen og 38 på kvelden anses for å være forhøyet temperatur. Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til det er feberfritt. I noen sammenhenger kan det være ønskelig av smittevernhensyn.

Bør barnet holdes hjemme?

Barn med feber skal være hjemme. Barnehagen anbefaler at barnet har en feberfri dag hjemme, for å være sikre på at det er ordentlig frisk. Ofte er barnet feberfritt på morgenen, men i løpet av formiddagen i barnehagen kan feberen stige.

 

Hoste:

Enkelte barn utvikler hoste i forbindelse med vanlig forkjølelse. Er barnets allmenntilstand god kan det gå i barnehagen som vanlig. Vær oppmerksom at hoste kan forverres ved fysisk aktivitet. Ved langvarig hoste bør barnet bedømmes av lege.

Bør barnet holdes hjemme?

Et barn med hoste over lengre tid må barnet sjekkes av lege, men uten feber og god allmenntilstand kan være i barnehagen.

 

Forkjølelse/snørr:

Dette er en av de hyppigste symptomer som kan redusere allmenntilstanden til barna i barnehagen. I begynnelsen av forkjølelsen er snørr som klar væske i utseende og går over til tykt, grønt snørr over tid. Ved kortvarig forkjølelse er det ingen grunn til å holde barnet borte fra barnehagen. Det kan være å anbefale å få barnet undersøkt av lege ved langvarig blankt snørr da dette kan være et symptom på allergi.

Bør barnet holdes hjemme?

Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved influensapandemi kan det være aktuelt å holde barnet hjemme lengre.

 

VANLIGE SYKDOMMER

Ørebetennelse:

Ørebetennelse arter seg vanligvis som plutselig øreverk ofte kombinert med feber og forkjølelse.

Bør barnet holdes hjemme?

Barnet kan gå tilbake til barnehagen når almenntilstanden tilsier det.

 

Øyekatarr (konjunktivitt):

Dette kan forårsakes ved forkjølelse (finnes både viral og bakteriell) og smitter gjennom tårekanalen. Øyet er rødt på det hvite, og det er rikelig med puss, samt øyet er i gjenklistret om morgenen. Smitte skjer som regel via fingrene. Da det er vanskelig å skille mellom viral og bakteriell konjunktivitt hos barn, vil mange barn bli behandlet med antibakterielle øyedråper. Det er barnets fastlege som skal avgjøre om behandling med øyedråper skal igangsettes.

Bør barnet holdes hjemme?

Det er ikke grunnlag for å anbefale at barnehagebarn med mild til moderat øyekatarr holdes hjemme. Ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Dette på grunn av risikoen for å smitte andre barn. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt, og barnets allmenntilstand vil også i stor grad styre behovet for å være hjemme fra barnehagen.

Det er opp til barnets foresatte å avgjøre om et barn som har symptomer på øyekatarr skal undersøkes av lege. Barnehageansatte kan generelt ikke forlange at barn med konjunktivittsymptomer skal undersøkes eller behandles med øyedråper før de kan få gå tilbake til barnehagen, men kan ved tvil drøfte dette med barnets foresatte. Dersom behandling igangsettes kan barnet gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling.

 

Diarè med eller uten brekninger / norovirus- infeksjon / Ecoli- infeksjon:

Barnet kan tape mye væske, særlig små barn er utsatt, og det er derfor viktig å passe på at det drikker mye. Lege eller helsesøster kan gi råd om diett.

Bør barnet holdes hjemme?

Barn med diaré og/eller oppkast kan vende tilbake til barnehagen 48 timer etter at de har blitt symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn. Barn som har konstitusjonelt tendens til løs avføring trenger ikke holdes borte fra barnehagen. Ved diarétilstander hvor man mistenker for eksempel matforgiftning, bør lege kontaktes, og det bør sjekkes om andre barn i barnehagen har symptomer. 

Barn som har fått påvist E.coli-infeksjonen (EHEC), som er assosiert med nyreaffeksjon, kan gå tilbake i barnehagen når barnet er klinisk friskt og har tre negative kontrollprøver tatt med 24-timers mellomrom. Første kontrollprøve tas tidligst to-tre dager etter symptomfrihet. Barn som har fått påvist andre typer EHEC enn HUS-assosiert EHEC, kan gå tilbake til barnehagen 48 timer etter at barnet ikke lenger har diaré og oppkast.

 

Brennkopper:

Dette er en bakteriell infeksjon med sår, ofte rundt nese og munn. Kalles også impetigo. Behandlingen består i å vaske bort skorpen med såpe og vann, samt evt. dekke til med plaster. Noen ganger brukes en bakteriedrepende salve som smøres på sårene.

Bør barnet holdes hjemme?

Barn med brennkopper skal behandles og holdes hjemme fra barnehagen til hudlesjoner (sår) er under kontroll. Det skal ikke være fare for at smitteførende sårsekret kan påføres andre barnehagebarn direkte eller indirekte gjennom kontaktpunkter. Ved få og små lesjoner kan smitte hindres gjennom god tildekking med for eksempel plaster, men ved mer utbredte sår bør en tilse at sårene er tørre før barnet kommer tilbake.

 

Vannkopper:

Vannkopper er en av de mest vanlige barnesykdommene. Barnet blir raskt syk, med feber. Samtidig pleier de første utslettene i form av små prikker å vise seg. Disse vil utvikle seg til vannblemmer, samtidig som det dukker opp nye prikker. Vannkoppene vil etter hvert tørke inn til små skorper og for å unngå infeksjon bør de ikke klores på.

Bør barnet holdes hjemme?

Barnet er smitteførende fra 1-2 dager før utslettet kommer til 3-4 dager etter utslett, og så lenge det finnes væskefylte/væskende blemmer. Når barnet har inntørkede blemmer kan det vende tilbake til barnehagen.

 

Meslinger / Kusma /Røde hunder:

De fleste barn over 15 måneder er vaksinert mot disse virusinfeksjonene. Det er derfor ikke vanlig i dag at barn får disse barnesykdommene. Mange ganger kan det være vanskelig å stille diagnosen selv, man bør derfor kontakte lege om man mistenker at barnet skulle ha en av disse sykdommene.

Bør barnet holdes hjemme?

La barnet være hjemme i sykdomsperioden. Ved meslinger kan barnet vende tilbake til barnehagen tidligst fire dager etter opptreden av utslettet. Ved kusma kan barnet vende tilbake tidligst ni dager etter hevelsen inntrer. Dersom de andre barna i barnehagen er vaksinert, er det almenntilstanden som avgjør når barnet kan komme tilbake. Ved røde hunder kan barnet vende tilbake til barnehagen minimum 5 dager etter utbrudd av utslett. Hvis barnet er vaksinert er det lite sannsynlig at utslettsykdommen er rubella.  

 

Kikhoste:

Sykdommen opptrer sjeldent i Norge da det her er vanlig å vaksinere spedbarn mot kikhoste. Større barn som får kikhoste får derfor lette symptomer hvis de er vaksinert. Symptomer kan være kikende hoste, mister pusten og seigt slim. Kikhosten smitter mest i begynnelsen men kan være smittefarlig under hele sykdomsperioden.

Bør barnet holdes hjemme?

Barn bør holdes hjemme fra barnehagen i 5 dager etter igangsatt behandling.

Ved behandling senere i sykdomsforløpet vil smittsomheten være betydelig mindre, og barn kan gå i barnehagen etter igangsatt behandling.

 

Munn- fot og håndsyke/ den 5. barnesykdom:

Ved disse sykdommene kan barnet gå i barnehagen.

 

ANNET

Hodelus:

Lus overføres ved direkte kontakt, og gir sterk kløe, vanligvis i hodebunnen. Hvis det oppdages at et barn har lus må alle barn og ansatte i barnehagen samt de som bor i husstandene undersøkes for lus. Lus behandles med lusemiddel fra apoteket. Det anbefales ikke behandling av personer som ikke har lus. Tekstiler som er i kontakt med håret (sengetøy, klær etc.) må vaskes i 60 ° eller legges i dypfrys noen timer. Kammer og børster må vaskes.

Bør barnet holdes hjemme?

Hvis det oppdages hodelus på barn i barnehagen, er det ikke nødvendig å sende barnet hjem. Når barnet kommer hjem, skal første del av behandlingen helst gjennomføres samme kveld/natt. Barnet kan gå i barnehagen som normalt. Barnehage og vennekrets bør informeres om at barnet har hodelus, slik at vennekretsen kan sjekkes for lus og barnet unngå gjensmitte.

 

Barnemark:

Markene er smale, hvite, ca. 1 cm lange og likner bomullstråd. Vanlige symptomer er nattekløe rundt endetarmsåpningen. Behandles med ormemiddel som kan kjøpes på apoteket.

Bør barnet holdes hjemme?

Barn kan gå i barnehagen etter igangsatt behandling. Det er ikke grunnlag for å behandle alle barn i en barnehage ved påvist enkelttilfelle hos et barnehagebarn.

 

Ringorm:

Ringorm, tinea corporis, er en soppinfeksjon i det ytterste laget av huden. Tinea er en form for sopp, og corporis betyr "kropp". Det er en tilstand karakterisert ved et kløende utslett som har form av en rød ring med tilsynelatende normal hud i midten. Ringorm på kroppen kan finnes på armene, bena, kroppen og ansiktet. Tilstanden har fått sitt navn ut fra utslettets utseende, men det har ingenting med orm å gjøre. Ringorm er en ufarlig tilstand, og behandlingen består i lokalbehandling med soppdrepende krem.

Bør barnet holdes hjemme?

Barnet kan vende tilbake til barnehagen dagen etter at behandlingen er igangsatt.